Wat doet Boemerang Trainingen?

Boemerang staat garant voor een persoonlijke stijl en zorgt te allen tijde voor een veilige omgeving waarin zorgvuldig met elkaar wordt omgegaan.
Je wordt je bewust van gewoontes en gedragspatronen. Achterliggende emoties worden helder en hanteerbaar gemaakt.

Maatwerk
Boemerang geeft trainingen op maat. Alle trainingen zijn interactief, dat wil zeggen dat de theorie ter plekke eigen wordt gemaakt door oefeningen met deskundige trainingsacteurs.

Theoretische kennis is natuurlijk handig en goed, maar die kun je je alleen eigen maken door je gedrag te trainen met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.


Voor het grootste effect worden de trainingen bij voorkeur in groepsverband gevolgd, maar ze kunnen ook individueel worden gegeven. Boemerang Trainingen verzorgt zowel één- als meerdaagse programma's.
Samen met de opdrachtgever ontwikkelen we maatwerktrainingen die nauw aansluiten bij de onderwerpen die spelen binnen de organisatie, zodat de training voor iedereen zinvol is.Professionaliteit vergroten
Veel professionals hebben regelmatig te maken met situaties waarin sprake is van machtsongelijkheid. Dan kan er verzet en weerstand ontstaan. Heel logische reacties, maar er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Stel je je autoritair op, toon je empathie, ben je duidelijk of heb je de neiging om de hete brij heen te draaien?
Wat je ook doet of hoe je het ook zegt: het levert altijd een reactie op. Boemerang leert je bewust te worden van dat ‘boemerangeffect’ en laat je zien wat je zelf kunt doen om een gewenste reactie op te roepen, op een manier die aansluit bij wie jij bent.

Boemerang geeft trainingen over:
omgaan met agressie
traumaverwerking
stresshantering
feedback & communicatie
effectief samenwerken
verzuimpreventie

Individuele coaching
Boemerang verzorgt ook individuele coachingstrajecten. Informatie aanvragen?

 

top | contact | © Boemerang Trainingen